Články o vodárnách

Zde pro Vás budou přibývat články a novinky, které se týkají oblasti domácích vodáren, čerpadel a podobné problematiky

Domácí vodárny si pořizuje stále více lidí

Zaslechli jste někdy o domácí vodárně? Je možné, že by byla vhodná i pro Vás. Domácí vodárny nabízejí široké uplatnění a navíc mohou ušetřit i zajímavé peníze. V oblasti vodáren navíc probíhají neustálé inovace a vyrábějí se lepší a lepší produkty. Celý článek »

Důležité tlakování domácích vodáren

Podstatná část domácích vodáren se neobejde bez pravidelného dotlakovávání vzduchem. To je doporučováno u většiny výrobků jednou za čtvrt roku. Součástí běžné domácí vodárny bývá tlaková expanzní nádoba, která se stará o udržení tlaku v domovním řádu. Tlak vody se pohybuje v rozmezí  2 – 3.5 baru. 0.2 – 0.3 Mpa. Rozhoduje o tom tlakový spínač. Ten funguje tak, že v případě poklesu tlaku v tlakové nádobě na spodní hranici sepne motor s čerpadlem a expanzní nádobu dotlakuje zase na hranici horní. Celý článek »

Pokud chcete ušetřit, pořiďte si domácí vodárnu

Není důvod se sprchovat, splachovat záchod nebo zálevat zahradu předraženou komunální vodou,když máte na zahradě vlastní studnu. Jednoduše si stačí pořídit domácí vodárnu a ve finále ušetříte spoustu peněz. Domácí vodárna je zpravidla složena ze dvou částí což je čerpadlo a tlaková nádoba, která slouží jako zásobárna vody. Pokud jde o celou sestavu, tak může být doplněna měřícími a jistícími prvky jako jsou tlakoměry, čidla a jističe. Celý komplet pak slouží k tomu, že byste neměli poznat, že vodu pouštíte ze studny a ne z veřejného vodovodu. Celý článek »

Domácí vodárna darling

Domácí vodárna darling je označení pro vodárnu s tlakovou nádrží, čerpadlem, potrubím, které slouží k sání a vytlačování, dále je tam pojistka a samozřejmě je součástí domácí vodárny i  ovládání. Domácí vodárna Darling většinou pro čerpánívody používá odtředivé či pístové čerpadlo. Čerpadlo je většinou zhruba tak veliké, aby během hodiny bylo schopno maximálně šestkrát sepnout a čerpat vodu. Celý článek »

Přepočet jednotek průtoku

Občas možná narazíte na potřebu přepočítat si jednotky průtoku z 1m³ na litry a podobně. Zde je jednoduchý vzorec pro přepočet jednotek průtoku. Celý článek »

Jak vypočítat dopravní výšku?

Při výběru domácí vodárny kromě potřebného průtoku a případných dalších hodnot stanovit i dopravní výšku. Jak tento údaj zjistit si řekneme právě dnes. Dopravní výška je poměrně důležitý údaj, protože pokud bychom se na něj vykašlali, lehce se nám může stát, že na výstupů (kohoutek, ústí hadice) nebudeme mít žádný tlak a voda bude sotva vytékat. Celý článek »

Změkčení tvrdé vody – ano či ne?

Změkčení tvrdévody – ano či ne? To je otázka. Tvrdou se myslí voda s vysokým obsahem minerálů, nejčastěji s ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+). Zcela přesná tvrdost vody se určuje jako množství uhličitanu vápenatého (CaCO3) rozpuštěného ve vodě. Avšak pro představu o  tvrdosti vody u vás doma  si můžete udělat jednoduchý test.
Dejte mýdlo pod vodu a pokud nepění, je voda tvrdá. Pokud mýdlo pění  je voda měkká. Celý článek »

Domácí vodárny do domu i na zahradu

Domácí vodárny jsou soustavy zařízení, které dopraví vodu z jednoho místa na místo druhé. Míst ze kterých lze dopravovat vodu je hned několik. Může to být klasická studna na zahradě, nějaká nádrž nebo blízký vodní tok. Použit pro čerpání vody může být i vrt. Čerpaná voda se přenáší na místo potřeby, což je nejčastěji vodovod nebo hadice pro zavlažování zahrady.
Domácí vodárny se používají všude na místech, kde buď není dostupná dodávka z běžného veřejného vodovodu (odlehlé místa, horské chaty), nebo všude tam, kde se to prostě vyplatí. Například čerpat vodu na zalévání zahrádky nebo na umývání z veřejné sítě, když máme k dispozici nějaký zdroj vody, je holý nesmysl. Pitná voda z vodovodu není na zavlažování potřeba a ve finále díky domácí vodárně ušetříte zajímavé částky. Celý článek »

Máte tvrdou vodu? Změkčete ji.

Obsahem vody, kterou pijeme jsou různé plynné látky, organické látky i látky neživé minerální. Existují různé hodnoty, které říkají, zda a jak je naše voda kvalitní. Je to například tvrdost, kterou se míní procento rozpuštěných nerostů v kapalině. Kolik ne nerostů ve vodě to mění i chuť vody, kterou pijeme. Celkově tomění její vlastnosti. Voda může být měkká nebo také tvrdá. Ve vodě můžeme najít například vápník v přírodní podobě. Pokud je ho v ní však příliš, začne být voda tvrdá. Více info v článku zde.

Automatické zavlažování zahrady

Zavlažovací systémy Vám uspoří čas, protože spouštění celého systému je automatické a vy u něj nemusíte fyzicky být. Systém je řízen ovládací jednotkou, která automaticky spustí zavlažování zahrady v libovolnou noční nebo denní hodinu. Můžete tedy klidně být na dovolené zatímco vaše zahrádka se o sebe postará sama. Zavlažovací systém je vhodný také proto, že dodává vodu všem rostlinám zcela rovnoměrně a nedochází tak k plýtvání vody a přelévání rostlin. Celý článek »

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks