Domácí vodárna darling

Domácí vodárna darling je označení pro vodárnu s tlakovou nádrží, čerpadlem, potrubím, které slouží k sání a vytlačování, dále je tam pojistka a samozřejmě je součástí domácí vodárny i  ovládání. Domácí vodárna Darling většinou pro čerpánívody používá odtředivé či pístové čerpadlo. Čerpadlo je většinou zhruba tak veliké, aby během hodiny bylo schopno maximálně šestkrát sepnout a čerpat vodu.

Domácí vodárny darling jsou lepší alternativou pro vodárny s otevřeným vodojemem. Ty se u nás většinou nepoužívají, jelikož na to nejsou příznivé podmínky. Mnohem vhodnější je domácí vodárna s obsahující tlakovou nádobu.

Vodárny s tlakovou nádobou

Domácí vodárna s tlakovou nádobou jsou zařízení určená pro čerpán vody ze studně, zahradního vrtu či blízkého vodního toku. Je to ale zařízení vhodné i pro přečerpání vody ze sudu či bazénku i když na to mnohdy stačí klasické čerpadlo. Tlaková nádoba je u vodárny darling od toho, aby vyrovnávala rázy a vodárna dodávala do vodovodního řádu vodu pod stálým tlakem.

Součástí domácí vodárny darling je pryžový vak. Tato pryžová vložka je umístěna uvnitř tlakové expanzní nádoby. Při sepnuté domácí vodárně proudí voda dovnitř tlakové nádoby do pryžového vaku, který se roztahuje a plní vodou, která skrz něj protéká do vodovodu například. Potom co se vodárna vypne, tlak ve vodovodním řádu zůstane stejný, jelikož pryžová membrána vodu samočině vytlačuje ven z tlakové nádoby. O tom je domácí vodárna DARLING.

 

 

Komentáře k článku

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks