Čerpadla

Čerpadla jsou nezbytnou součástí domácí vodárny. Umožňují čerpat vodu z daného místa (studna, vodní tok, vrt), přivést ji k vodárně a následně až například do vaší koupelny nebo do zahradní hadice. Čerpadla se rozdělují podle několika parametrů.

Odstředivá povrchová čerpadla

Odstředivé povrchové čerpadlo má maximální sací výšku od čtyř do šesti metrů. Zpětná klapka v sacím potrubí a žádné nečistoty jsou samozřejmost. V případě nečistot může dojít k netěsnosti klapky, kdy by voda pozvolna vytékala a po zapnutí, kdy by čerpadlo běželo „na sucho“ by se mohlo zadřít. V tomto povrchovém čerpadle počet stupňů oběžných kol zvyšuje jeho výšku.

Použití čerpadla: Pitná voda, čistá užitková voda, voda s obsahem nečistot.


Odstředivá povrchová čerpadla s magnetickou spojkou

Tento typ povrchovým čerpadel neobsahuje ucpávku. Mají snadno otevíratelné inspekční víko a externě proplachovanou mechanickou ucpávku. Snadno a rychle nasají čerpanou kapalinu a to i v případě, že v potrubí není nainstalovaná zpětná klapka.

Použití čerpadla: Průmysl – čerpání chemicky agresivních kapalin, bez kovových nečistot.


Odstředivá samonasávací povrchová čerpadla

Odstředivá čerpadla se používají všude tam, kde je výška sání větší než osm metrů a to včetně ztrát v ležaté části potrubí. Je to z důvodu fyzikálních zákonu, které určují, že výška, ze kterou lze vodu sát, je maximálně osm metrů.

Použití čerpadla: Domácí vodárny, pro pitnou vodu, pro čistou užitkovou vodu a studny.


Ponorná odstředivá čerpadla

Aby se tento druh ponorných čerpadel mohl spustit do studny, která je vrtaná, mají občas tvar protáhlého válce. Avšak mohou se spustit i do klasické studny kopané a to na závěsném lanku. Ve výtlaku je zpětná klapka, která zabraňuje vytečení vody po zastavení čerpadla. Pokud chceme čerpat vodu ze zahradního nebo jiného sudu nebo nádrže, můžeme použít nejmenší ponorné čerpadlo s plochým dnem.

Použití čerpadla: Čerpání vody ze studní bez limitu hloubky, pro pitnou vodu a čistou užitkovou vodu, na doma, pro vyprazdňování rybníčků a bazénů, pro fontány, kopané a vrtané studny, pro domácí vodárny nebo zavlažování hřišť.


Ponorná odstředivá čerpadla kalová

Konstrukce kalových čerpadel umožňuje jejich použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti. V některých typech je proto instalován takzvaný „vířič“, který při čerpání vodu rozvíří a zabraňuje tím vzniku nečistot.

Použití čerpadla: Pro pitnou vodu, znečištěnou vodu, studně, bazény, zahradní sudy, špuinavá voda z domácnosti(dřezy, pračky). Není vhodné pro čerpání splašků.


Ponorná odstředivá čerpadla kalová s řezacím zařízením (s noži)

Konstrukce těchto typů dovoluje čerpání kapalin, které obsahují inečistoty o různé velikosti a to včetně nečistot, které mají dlouhá vlákna.

Použití čerpadla: Hlavně pro splašky, studně bazény, sudy a sklepení.


Ponorná vřetenová čerpadla

Toto čerpadlo má gumový stator, ve kterém se otáčí nerezový šnek a tím se čerpá tekutina. Výhodou tohoto typu je velká výtlačná výška. Naopak mínus je, že často dochází k rozbití hydraulické části čerpadla a to při chodu nasucho, nebo při čerpání tekutin s velkým obsahem abrazivních nečistot.

Použití čerpadla: Velké hloubky nad osm metrů, hřiště, zahrady, studny, pitná voda, středně velké domácí vodárny.


Ponorná elektromagnetická vibrační čerpadla

Elektromagnet místo motoru. Ten přitahuje kovovou kotvu podle frekvence elektřiny v rozvodech, kotva je uložená v gumě a vhánívodu do potrubí. Toto čerpadlo dokáže čerpat až z hloubky čtyřiceti metrů. Nevýhodou je malý maximální průtok a omezená délka provozu.

Použití čerpadla: Pitná voda, čistá užitková voda, voda ze studní.


Oběhová čerpadla

Tento typ čerpadla je vhodny pro systémy otopné a musí splňovat poměrně dost kritérií jako jsou provoz bez obsluhy a hluku, dlouhá životonost, malá spotřeba, možnost regulace otáček a nakonec příznivá cena a dobrý výkon. Jsou často tam, kde automaticky v závislosti na klimatických podmínkách umožňují v daných prostorách udržovat konstatní teplotu.

Použití čerpadla: Teplovodní ústředního topení a klimatizační zařízení.


Sudová  čerpadla

Sudová čerpadla jsou vhodná k přečerpávání kapalin z transportních sudů a kontejnerů. Sudové čerpadlo bývá buď ostředivé nebo vřetenové pro čerpání vysoce viskózních látek. Sudové čerpadlo obsahuje komutátorový motor, čerpadlový nástavec, hadicový nástavec a další možné příslušenství.

Použití čerpadla: Přečerpávání různých roztoků i agresivních jako slabé kyseliny, činidla a zásady. Také hořlaviny, rozpouštědla a ropné látky.


Membránová čerpadla

Membránová čerpadla jsou poháněná stlačeným vzduchem. Většinou se dodávají v hliníku, litiny nebo oceli. Tato čarpadla jsou samonasávací, nevadí jim běh na sucho a mají i regulaci výkonu.Pohon čerpadel je stlačeným vzduchem, kde nesmí být voda v tekutém stádiu. Při běhu vznikají rázy, jejich síla vyrůstá s velikostí čerpadla.

Použití čerpadla: Chemicky agresivní kapaliny, abrazivní suspenze, rozpouštědla.

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks