Pořízení domácí vodárny

Co musíme vědět, než začneme řešit pořízení domácí vodárny?

Pokud plánujeme pořízení domácí vodárny na chatu nebo i do bytu, musíme si její koupi předem pečlivě rozmyslet. Při unáhlení bychom později mohli litovat, že naše vodárna například postrádá výkon a přehřívá se.


Odkud chceme vodu čerpat

 • Důležitou informací při pořízení domácí vodárny jsou údaje o zdroji vody – jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen od uvažovaného umístění vodárny.
 • Výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody ve zdroji a sacím hrdlem čerpadla je spolu se vzdáleností zdroje vody od vodárny důležitým kritériem pro výběr vhodného typu domácí vodárny.
 • Výška hladiny od sacího hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody v metrech.
 • Vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny v metrech.
 • K celkovému výškovému rozdílu musíme přičíst hodnotu vzdálenosti zdroje vody od vodárny vydělenou 10-ti (orientační přepočet ztrát tlaku v ležatém potrubí DN32). Výsledkem je údaj, který se nazývá celková sací výška čerpadla.
 • Obecně lze říci, že dle fyzikálních zákonů umí povrchová čerpadla čerpat vodu pouze z hloubky maximálně 7m. Dle předchozího textu je ale přesnější hovořit o celkové sací výšce čerpadla, než jen o hloubce.
 • Přesáhne-li celková sací výška čerpadla hodnotu 7m, je nutné použít čerpadlo ponorné.
 • Pokud je tedy výška mezi sáním a hladinou vody menší než 7m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu. V opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy.

Jak často chceme čerpat vodu

 • Je důležité, zda bude vodárna sloužit k občasnému použití, např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku.
 • Pro občasné použití se doporučují vodárny s plastikovými čerpadly, pro stálé použití se doporučují vodárny s nerezovými čerpadly.
 • Součástí vodárny je tlaková nádoba, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
 • Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla, velikost vodárny ovlivňuje četnost spínání čerpadla.

Jaké množství chceme čerpat

 • Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody – průtok, které chceme čerpat (značené písmenem Q).
 • Pro stanovení množství vody použijeme dvě kritéria – počet osob a spektrum využití vody. Zejména plánované využití vody je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a závlah pro rozsáhlé zahrady velice důležité.
 • Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody obzvláště v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m³/hod s dostatečným tlakem cca 3bar (závisí ale na individuální potřebě).

Několik rad a tipů na závěr

 • Pokud chcete použít vodárnu na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
 • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem nasucho.
 • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte průměr výtlačného potrubí nebo hadice.
 • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) – těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně!

 

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks