Jak funguje domácí vodárna

Jak funguje domácí vodárna? Domácí vodárna je systém, který dopraví vodu z vaší studny na zahradě, nebo z vrtu a nebo klidně z blízkého vodního toku. Takže pokud máte na zahradě potok, říčku nebo poblíž nádrž, je pro vás domácí vodárna to pravé.

Použití a instalace domácí vodárny je poměrně jednoduchá záležitost a zvládne ji každý. Stačí zapojit domácí vodárnu  ke zdroji el. napětí, což může být dle typu 230 nebo 400V. Dále připojíme sací hadici opatřenou sacím košem k sacímu hrdlu a ponořéme  ji do studny, nebo jiného zdroje vody. Potom domácí vodárnu připojíte na připravené rozvody vody a následně už stačí jen otočit kohoutkem nebo pustit hadici a voda začne téct. Vše je automatické.

Domácí vodárny jsou často vybaveny tepelnou ochranou, takže pokud dojde k přetížení motoru čerpadla, čerpadlo se samočině vypne a tím se chrání. Až čerpadlo vychladne, opět se zaktivní.

Před spuštěním vodárny

Před spuštěním a instalací domácí vodárny je nutné dbát na pravidla:

  • Dimenze sacího potrubí nesmí být větší než sací hrdlo čerpadla
  • Sací potrubí opatřete sacím košem a připojte k sacímu hrdlu čerpadla
  • Před prvním spuštěním čerpadla doporučujeme zalít prostor čerpadla čistou vodou
  • Napojte výtlačné potrubý na výtlačné hrdlo
  • Zkontrolujte zda je sací trubka s košem ponořena do vody
  • Přesvěčte se, že je čerpadlo zavodněné a vše je dotažené
  • Je li vše v pořádku, čerpadlo začne fungovat
  • Hadici nebo kohoutek nejdříve pootevřete mírně a vyčkejte

Pro bezproblémové používání vaší konkrétní vodárny doporučujeme  prostudovat návod!

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks