Sací hrdlo vodárna

Sací hrdlo u vodárny je hrdlo, které nasává čerpanou kapalinu. Čerpaná kapalina je u vodárny voda. Sací hrdlo je umístěnou na různých místech vodárny. Záleží na konkrétním typu vodárny. Do sacího hrdla připojujeme přívod vody. Může to být hadice  natažená například do studny nebo nějaké zásobárny vody. Sací hrdlo je v několika velikostech. Sací hrdlo může mít před sebou umístěn filtr, který zabraňuje vniknutí nečistot do naší vodárny. Filtr je poměrně důležitá součást, jinak by mohlo dojít k poškození celého zařízení. Filtr před sacímhrdlem by měl být samozřejmě vymyvatelný s možností jednoduchého vyndání, aby se v případě jeho zanesení snadno vyčistil nebo vyměnil.

Sací hrdlo

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks